Gundermannstraße 80, 80935 München
+49 - (0)89 / 3145631

Unternehmen

HomeUnternehmen

 

Platz 2018 Juni.jpeg

   
   


   

 

 

Firma autobusowa zosta?a za?o?ona w 1989 roku i Nawaz Center wie, jak w handlu wszystkich marek pojazdów, a zw?aszcza w autobusach i koncentruje si? z wszystkich klas w Europie. Prosimy o kontakt na u?ywane autobusy, minibusy z du?ym mi?dzymiastowych i trener.

Jeste?my ma??, wyspecjalizowany zespó? i móg? doradzi? na miejscu. Sp?d? jazdy testowej w naszym samochodzie swoich marze?. Nasi pracownicy b?d? wa?ne kwestie dla decyzji o zakupie jest dost?pna dla Ciebie, aby znale?? optymalne rozwi?zanie do Pa?stwa potrzeb i wymaga?.   

 

Nasz serwis internetowy jest regularnie aktualizowna i jest zgodne z naszym ewidencyjny pojazdu.

 

 

 


 

   

 

BusCenter Nawaz GmbH
Gundemannstraße 80
80935 München

info@bus-center.de
Tel:+49-89-3145631
Fax:+49-89-3147896


NEWS & DEALS

NEWSLETTER

ZAPISZ SIę DO NASZEGO NEWSLETTERA. REGULARNIE WYSYłAć OFERTY I NOWE POJAZDY.
Hinweise zu Einwilligung, Protokollierung, dem Versand, erhalten sie im Datenschutz / Privacy Policy Bereich.